Thoughts & Poetry

Obra ni Maria 06 – Pamumundok

Aakyatin ko nalang mag-isa lahat ng bundok na pinangako kong isasama kita.

Kasabay ng pag akyat ko ay ang pag limot ng alaalang nilimot mo na din ako.

Tanging ang alaala ng mga ngiti at boses mo nalang siguro ang baon ko.

Aakyatin ko nalang mag-isa lahat ng bundok na pinangako kong isasama kita.

Iiwan ko na din lahat ng natitira kong pag asa sa baba.

Kasabay ng pag lubog ng araw, iiwan ko na din ang nakaraan.

Sa bawat hakbang, lilimutin ko nalang na minsan muntik na kitang minahal.

A corporate tough cookie with the soul of a gypsy. Professional bathroom singer. Teacher. Poet. A light-eyed dreamer who nitpicks for a living as she waits for redamancy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *