A corporate tough cookie with the soul of a gypsy. Professional bathroom singer. Cat mom to Gomez ✝ . Teacher. Poet. I love The Beatles, Erasure, Boy George, Addams Family and Opera music. I nitpick for a living as I wait for redamancy. more » | contact me »

Whisper words of wisdom, let it be. - Paul McCartney

Obra ni Maria 06 - Pamumundok

Aakyatin ko nalang mag-isa lahat ng bundok na pinangako kong isasama kita.

Kasabay ng pag akyat ko ay ang pag limot ng alaalang nilimot mo na din ako.

Tanging ang alaala ng mga ngiti at boses mo nalang siguro ang baon ko.

Aakyatin ko nalang mag-isa lahat ng bundok na pinangako kong isasama kita.

Iiwan ko na din lahat ng natitira kong pag asa sa baba.

Kasabay ng pag lubog ng araw, iiwan ko na din ang nakaraan.

Sa bawat hakbang, lilimutin ko nalang na minsan muntik na kitang minahal.

Leave a Response
    |    
Follow +

Get updated with new posts